Navigácia

Športové podujatia Kaktusbike Bratislavská MTB liga Propozície MTB ligy Plagát

ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

Propozície MTB ligy

Kaktusbike Bratislavská MTB liga 2012 - propozície

 

 

 

1.  Názov pretekov:                                        Kaktusbike Bratislavská MTB liga 2012

                                                                          crosscountry horských bicyklov

                                                                                                                                                      

2.  Organizátori:                                              Školský športový klub pri GLS

                                                                          Kaktus bike team Bratislava         

                                                                                                                                                        

3.  Termín pretekov:                                       1. kolo -     26. mája  (sobota)      

                                                                           2. kolo -     23. júna  (sobota)

                                                                           3. kolo -     2. septembra (nedeľa)

 

4.   Miesto:     Veľká lúka nad sídliskom Dlhé Diely, Bratislava Karlova Ves 

 

5.  Časový harmonogram:                              9.00  - 10.00  prezentácia

                                                                         10.00  - 10.25  prehliadka trate

                                                                         10.25  -   oficiálne otvorenie pretekov

                           Štarty kategórii:         10.30  -   štart 1. kategórie

                                                                10.40  -   štart 2. kategórie

                                                                10.50  -   štart 3. kategórie

                                                                11.15  -   štart 4. - 5. kategórie

                                                                12.15  -   štart 6. - 15. kategórie

                                                                14.00  -   celkové vyhodnotenie             

   

6.   Vyhlásenie výsledkov:     Priebežne po ukončení vyhodnotenia jednotlivých kategórií 

 

7.  Kategórie:                          1. kat.:  -  Easy              ( deti do 7 rokov )           - 2 mini kolá

                     2. kat.:  -  Mini               ( deti do 10 rokov )         - 1 malé kolo

                                                 3. kat.:  -  Mladší žiaci    ( 11 - 12 rokov )            - 3 malé  kolá

                                                 4. kat.:  -  Starší žiaci      ( 13 - 14 rokov )           - 1 veľké kolo

                                                 5. kat.:  -  Kadetky           ( 15 – 16 rokov)           - 1 veľké kolo

                                                 6. kat.:  -  Kadeti             ( 15 - 16 rokov )            - 3 veľké kolá

                                                 7. kat.:  -  Juniorky          ( 17 - 18 rokov )           - 2 veľké kolá

                                                 8. kat.:  -  Juniori             ( 17 - 18 rokov )           - 4 veľké kolá

                                                 9. kat.:  -  Muži                ( 19 - 35 rokov )            - 4 veľké kolá

                                               10. kat.:  -  Ženy A             ( 19 - 35 rokov )           - 2 veľké kolá

                                               11. kat.:  -  Ženy B             ( 36 - 49 rokov )           - 2 veľké kolá

                                               12. kat.:  -  Ženy C             ( 50 a viac rokov)         - 2 veľké kolá

                                               13. kat.:  -  Veteráni A        ( 36 - 45 rokov )           - 3 veľké kolá

                                               14. kat.:  -  Veteráni B        ( 46 – 55 rokov )          - 3 veľké kolá

                                                15.kat.:   -  Veteráni C       ( 56 a viac rokov)        - 3 veľké kolá

 

Pri zadeľovaní do kategórií platí vek účastníka dosiahnutý v roku 2012.  

 

8.  Trať                                 veľké kolo 5 km / malé kolo 1,2 km / mini kolo 490 m

                                              štart vo výške 280m / nad morom

                                              prevýšenie 130 m

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

 

9.  Činovníci                          riaditeľ pretekov:                                                         Miroslav Tkáč

                                               traťový komisár:                                                             Martin Belás

                                               hlavný rozhodca:                                                           Zdeno Holba

                                               zdravotník:                                                                    Michal Drgoň

 

10.  Štartovné                        3 €  -  všetky kategórie do 18 rokov vrátane ( 1. - 8. kategória ) 

                                                7 €  -  MUŽI, ŽENY a VETERÁNI ( 9. -14. kategória )

 

11.  Ceny:       Vecné ceny budú odovzdávané po každom kole po vyhodnotení  prvým trom v každej kategórii. Poháre, medaile a diplomy obdržia celkoví víťazi (1.-3. miesto) KB BA MTB ligy 2012 po skončení pretekov 3. kola - 2. septembra 2012.

 

12.  Hodnotenie: Po absolvovaní 1. a 2. kola prví 15 – ti v každej vekovej kategórii získavajú body systémom 15 bodov prvý a každý ďalší v poradí o bod menej. V 3. kole sa body prideľujú prvým 20 -  tim systémom 20 bodov prvému a každý ďalší v poradí dostane o bod menej. Hodnotený v rámci ligy bude každý jej účastník, ktorý absolvoval minimálne 2 kolá. Do celkového umiestnenia v lige sa započítavajú dosiahnuté najlepšie bodové ohodnotenia z ľubovoľných dvoch kôl. Každý účastník, ktorý absolvoval všetky 3 kolá získava navyše 1 bonusový bod. Pri rovnosti súčtu bodov rozhoduje umiestnenie v treťom kole.

 

13.  Športová tombola:          Po ukončení tretieho kola budú všetci účastníci zaradení do športovej tomboly, kde sa bude losovať o celý rad hodnotných cien.

 

14.   Záverečné ustanovenia:

 1. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie.
 2. Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať preukazom poistenca a dokladom totožnosti s fotografiou ( OP, školský preukaz, električenka, …).
 3. Každý účastník, ktorý absolvuje minimálne dve kolá obdrží po absolvovaní 3. kola cyklistický dres s logom Kaktus bike Karloveskej MTB ligy 2012.
 4. Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca alebo tréner.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti. Zmeny budú oznámené ráno pred pretekmi.
 6. Protesty je možné podávať písomne do 15 minút po zverejnení výsledkov s kauciou 7 €, ktorá sa pri neoprávnenosti sťažnosti nevracia.
 7. Každý pretekár musí mať počas pretekov na hlave ochrannú prilbu.

 

!!! RODINNÁ ŠTAFETA !!!

 

Pre rodinné kolektívy budú v čase spracovávania výsledkov od 13.30 do 14.00 hod. prebiehať štafetové preteky. Tím tvoria 3 rodinní príslušníci: jeden alebo dvaja dospelí + jedno alebo dve deti do 15 rokov. V tíme musí byť minimálne jedna zástupkyňa nežného pohlavia. Súťaží sa na malom okruhu ( 3 x 1,2 km ) . Bicykle sa v rámci tímu počas štafety môžu požičiavať.

 

15.   Kontakt:           Školský športový klub pri Gymnáziu, L. Sáru 1, 842 09 Bratislava

                                  Tel. : 02/65411627, www.biketeam.sk

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
  Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
 • +421 2 69307703 - kancelária školy
  +421 2 69307715 - vrátnica
  +421 2 69307701 - riaditeľ školy
  +421 2 69307704 - fax

Fotogaléria