Navigácia

Školská jedáleň

Pravidlá stravovania v školskej jedálni

Novinka: Študenti, ktorí si zabudnú preukaz, si musia v kancelárii vedúceho jedálne vybaviť náhradný lístok.

1. Obedy sa prihlasujú v škole deň vopred do 15.00 hod. na objednávkovom termináli pri vrátnici školy alebo na webovej stránke  po prihlásení žiaka alebo rodiča ( komunikácia - stravovanie) - aj viacej dní dopredu.

2. Obed č. 1 si objednávať vopred netreba, ten je predvolený.

3. Študenti si objednávajú len obed č. 2 alebo obed č. 3.

4. Ak študent nemá možnosť objednať si obed č. 2 alebo č. 3 z nejakého dôvodu (choroba, neprítomnosť v škole, atď. ),

    obed č. 1 má automaticky, pokiaľ si ho neodhlási.

5. Odhlásiť obed je možné  týmito spôsobmi:

   - na objednávkovom termináli po priložení karty stlačiť číslo objednaného obeda deň vopred

   - na tel. čísle 0919 319 595 od 7.00 hod. -  8.00 hod.

   - e-mail: mojobedik@gmail.com a to do 8.00 hod. ráno

   - na webovej stránke po prihlásení žiaka alebo rodiča ( komunikácia - stravovanie)

     Vždy treba odhlásiť obed, inak sa Vám obed napočíta a to aj vtedy, ak nemáte uhradenú platbu za stravu.

Program, v ktorom pracujeme, si automaticky načítava obedy všetkých aktívnych stravníkov (aj ak nemajú ešte uhradenú stravu) - nestravníkov sa to netýka.

6. Platba obedov: bankovým prevodom na č. ú.   IBAN: SK04 0900 0000 0050 6067 5977 

    ( č. účtu: 5060675977/0900), alebo v hotovosti v kancelárii vedúceho jedálne.

Pre identifikáciu je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a mesiac, za ktorý je daná platba.

Ak uhrádzate platbu v hotovosti - treba vždy platiť posledný týždeň v mesiaci na nasledujúci mesiac. V kancelárii jedálne:

pondelok - piatok od 9.00hod. - 15.00hod.

 

Študenti 8-ročného štúdia - príma až kvarta : 1,45 € / obed

Ostatní študenti: 1,55 € / obed

 

Pre zamestnancov školy:

Každý zamestnanec školy si musí zakúpiť obedy na celý mesiac s tým, že ak nie je v práci, tak si obed odhlási presne tak ako študent.

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
    Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
  • +421 2 69307703 - kancelária školy
    +421 2 69307715 - vrátnica
    +421 2 69307701 - riaditeľ školy
    +421 2 69307704 - fax

Fotogaléria