Navigácia

Z histórie Organizácie sekcie Učiteľský zbor Kultúrne výmeny Úspechy žiakov bilingválnej sekcie Po desiatich rokoch Štipendiá

Bilingválna sekcia

Z histórie

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

Bilingválna sekcia nášho gymnázia bola založená roku 1991 na základe dvojstrannej dohody medzi Ministerstvami kultúry a školstva Talianskej a Slovenskej republiky. Tento projekt, spoločný pre všetky školy podobného typu v zahraničí, sa zrodil z pevného presvedčenia o významnej úlohe, ktorú zohrávajú jazykové vedomosti vo vzdelávacom procese jednotlivca aj spoločnosti. Toto veľmi náročné dvojjazyčné štúdium si samozrejme nekladie za cieľ poskytnúť iba možnosť jazykového vzdelania (hoci je skutočnou alternatívou štúdia v zahraničí), ale vytvára aj priestor pre formovanie mentálnych návykov. Každý študent, ktorý prešiel touto skúsenosťou, sa totiž musel paralelne konfrontovať s dvoma kultúrnymi modelmi prostredníctvom denno-denného kontaktu s učiteľmi, jazykovými a myšlienkovými modelmi, obsahovým zameranímosnov a jednotlivých vyučovacích hodín. Sme pevne presvedčení, že toto všetko prispieva k formovaniu študentových pružnejších a otvorenejších postojov.

                                                            

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
    Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
  • +421 2 69307703 - kancelária školy
    +421 2 69307715 - vrátnica
    +421 2 69307701 - riaditeľ školy
    +421 2 69307704 - fax

Fotogaléria