Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  105 105 30 Rozvrh
Štvrtá E
  106 jazyky - 4 30 Rozvrh
Prvá A
  107 107 0 Rozvrh
Oktáva A
  112 112 36 Rozvrh
Štvrtá F
  113 113 0 Rozvrh
Piata F
  114 114 0 Rozvrh
Tretia E
  115 multimediálna 17 Rozvrh
  117 jazyky - 1 14 Rozvrh
PhDr. Jana Perďochová, PhD.
Oktáva B
  201 biológia-1 34 Rozvrh
Piata E
  202 biológia - 2 24 Rozvrh
Septima B
  209 209 32 Rozvrh
Sekunda A
  210 210 32 Rozvrh
Sexta B
  211 211 32 Rozvrh
Septima A
  211/A Tj - 1 18 Rozvrh
  216 216 36 Rozvrh
Prvá E
  217 217 36 Rozvrh
Druhá E
  218/A Tj - 2 12 Rozvrh
  218/B Tj - 3 18 Rozvrh
  227 dejepis 34 Rozvrh
Kvinta A
  228 228 32 Rozvrh
Príma A
  246 246 32 Rozvrh
Príma B
  247 247 34 Rozvrh
Sekunda B
  248 slovenčina 32 Rozvrh
Druhá A
  254 knižnica tj 12 Rozvrh
  258 geografia 36 Rozvrh
Štvrtá B
  301 projektová uč. 38 Rozvrh
  303 chémia - 1 26 Rozvrh
  304 fyzika - 1 30 Rozvrh
Tretia A
  307 bilingválka 32 Rozvrh
  310 informatika - 1 12 Rozvrh
  311 311 36 Rozvrh
Štvrtá A
  312 312 32 Rozvrh
Kvarta B
  317 informatika - 2 12 Rozvrh
  318 318 36 Rozvrh
Tercia A
  319 319 32 Rozvrh
Sexta A
  320 320 30 Rozvrh
Kvinta B
  325 325 32 Rozvrh
Kvarta A
  325/A jazyky - 2 24 Rozvrh
  326 jazyky - 3 20 Rozvrh
  327 327 32 Rozvrh
Tercia B
  328 etika 25 Rozvrh
  329 výchovy 40 Rozvrh
  Kabinet Aj 1 Aj 1 0 Mgr. Marián Dudák
Mgr. Eva Oláhová
Mihaela Zetocha, PhD.
  Kabinet Aj 2 Aj 2 0 Mgr. Zuzana Bučáková
Foto Kabinet Bi Bi 0 Mgr. Eva Ihringová
Mgr. Ivana Kuncová
PaedDr. Monika Ružeková, PhD.
Foto Kabinet Bi - CH Bi-CH 0 RNDr. Viera Lisá
PhDr. Jana Višňovská
Mgr. Natália Vörösová
  Kabinet bil. sekcia bil. s. 0 Elena Krčmárová
Ing. Marta Markošová
Andrea Secomandi
RNDr. Danica Schumacherová
  Kabinet D D 0 Mgr. Slavomír Drahoš
Mgr. Branislav Rusňák
  Kabinet F F 0 Mgr. Bohuslava Doležálková
  Kabinet Fj Fj 0 Mgr. Katarína Chaloupková
Mgr. Marcela Morelli
PaedDr. Dagmar Ostrovská
  Kabinet G G 0 RNDr. Július Petráš
Mgr. Jozef Polák
  Kabinet M M 0 Mgr. Alexandra Bátoryová
Ing. Mgr.Jana Budinská
Mgr. Bianca Fialová
RNDr. Eleonóra Chovanová
Mgr. Zora Michaličková
Foto Kabinet M - bil.s. M-b.s. 0 RNDr. Dagmar Lehotská
Mgr. Jana Roháčiková
  Kabinet M a inf. M-Inf 0 Mgr. Daniela Hudáková
Mgr. Ján Varga
  Kabinet Nj Nj 0 Mgr. Zuzana Dérerová
Mgr. Viera Drahňovská
Mgr. Miroslav Fekete
Mgr. Eva Miňová
  Kabinet Sj Sj 0 Mgr. Michal Bohuš
PhDr. Anna Bošňáková
Mgr. Annamária Hlušíková
Mgr. Jana Komorová
Foto Kabinet Tj Tj 0 Mgr. Iveta Holubcová
Maria Letizia Pallone
Matteo Verga
Mgr. Tiziano Vita
Mgr. Bohumil Vžentek
  Kabinet Tv-muži Tv-m. 0 Mgr. Milan Brišš
Mgr. Miroslav Tkáč
  Kabinet Tv-ženy Tv-ž. 0 PaedDr. Dana Sedláčková
Dagmar Uríčková
Foto Kabinet výchov KV 0 Mgr. Denisa Bednárová
Mgr. Tereza Haščičová
PaedDr. Vieroslava Otrubová, CSc.
Mgr. Sylvia Pabst
  kancelária tajomník 0 Tamara Borecká
  malá telocvičňa TV2 0 Rozvrh
Foto posilňovňa TV3 0 Rozvrh
  psychologička psychologička 0
  veľká telocvičňa TV1 0 Rozvrh
  Výchovný poradca VP 0 Mgr. Katarína Jánková
  zrkadlovka TV4 0 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
    Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
  • +421 2 69307703 - kancelária školy
    +421 2 69307715 - vrátnica
    +421 2 69307701 - riaditeľ školy
    +421 2 69307704 - fax

Fotogaléria