Navigácia

Cambridge exams

Cambridge exams

DofE

DofE

Partneri
Štvrtok 17. 1. 2019

Projekt Erasmus+

Zlepšenie integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami bilingválneho vzdelávania

 

Na našej skole sa čoraz častejšie stretávame so žiakmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Hlavným cieľom projektu je získanie nových kompetencií pri výuke žiakov s týmito potrebami prostredníctvom cezhraničnej výmeny informácií a štúdiom postupov v učebnom procese priamo v Talianskej republike. Realizáciou projektu očakávame prenos týchto informácií a nových kompetencií do vyučovacieho procesu na gymnáziu.

Projekt Erasmus+

Zvyšovanie funkčnej gramotnosti v práci učiteľa s informačnými a komunikačnými technológiami.

Novinky

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Pozývame všetkých záujemcov o 4- a 8-ročné štúdium, ako aj bilingválne 5-ročné štúdium, žiakov ZŠ, ich rodičov aj učiteľov na

  Deň otvorených dverí,

  ktorý sa uskutoční dňa:

  28. januára 2019 ( pondelok )

  o 17.00 hod. v jedálni školy

 • Možnosť zúčastniť sa otvorených hodín na vyučovaní talianskeho jazyka budú mať možnosť všetci uchádzači o štúdium v dňoch od 14.1.2019 - 18.1.2019 od 8.20 do 13.45 hod. .

  Záujemci sa musia prihlásiť vopred najneskôr do 12. 1. 2019 na mail: ilajkova@gmail.com

 • 3. 1. 2019


  Základné informácie o lyžiarskom a snoubordingovom výcvikovom kurze (LSVK)  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia dotknutých žiakov a žiaci tried TA, TB, KvA, KvB, 1.A a 1.E. Súčasťou učebných osnov predmetovej komisie telesnej výchovy vyššie uvedených tried je aj absolvovanie lyžiarskeho alebo snoubordingového kurzu. Nasledujúce informácie sú záväzné pre všetkých účastníkov kurzov:


  Termíny: 06.01. - 11.01.2019 - triedy Tercia A, Tercia B

  13.01. – 18.01.2019 - triedy Kvinta A, Kvinta B

 • na pracovnú pozíciu: učiteľ anglického jazyka

  na pracovnú pozíciu: upratovačka

  viac

 • AKTIVÁCIA ČIPU - PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO 26 - Obrázok 1

  Každý školský rok je potrebné priložiť stredoškolský Preukaz žiaka ISIC/EURO26 k stredoškolskému terminálu a zaktivovať si platnosť čipu v ňom pre dopravcov. Bez aktívneho čipu na nový školský rok nie je možné dostať žiacku zľavu v doprave. Platnosť čipu je nastavená do 30.6.2018 a do tohto termínu je potrebné si preukaz zaktivovať.

  Aktivácia pre školský rok 2018/2019 prebehne od 1. júna 2018 priložením preukazu k stredoškolskému terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu vloženého v preukaze. Na to, aby mohol byť Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 používaný na zľavy v doprave (MHD, SAD a železnice), je potrebné zaplatiť poplatok viď. https://gymlsba.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=2 a aktualizovať ho na stredoškolskom termináli. Preukaz je potrebné priložiť k terminálu a za 1 – 2 sekundy je preukaz aktualizovaný. Stredoškolský terminál sa nachádza priamo v škole pri zborovni. Pre aktiváciu preukaze je možné použiť aj terminál verejne prístupný. Zoznam nájdete na www. transcard.sk.

 • VLAKY ZDARMA PRE ŠTUDENTOV

  Žiaci, ktori vlastnia Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 si potrebujú najneskor do 31.3.2015 vybaviť registračný preukaz ZSSK, slúži na registráciu. Následne si cestovné lístky na bezplatnú prepravu zakúpia už iba so školou vydaným Preukazom žiaka ISIC/EURO<26 a pri kontrole vo vlaku predložia cestovný listok za 0 € a školou vydaný Preukaz žiaka ISIC/EURO<26.

  Prepravca RegioJet (trasa Bratislava-Dunajská Streda-Komárno) bude taktiež prepravovať žiakov zdarma – je potrebné si vybaviť na ZSSK registračný preukaz zdarma a potom sa vo vlaku preukazovať už iba s Preukazom žiaka ISIC/EURO<26 s vyznačenou platnosťou a cestovným lístkom za 0 Eur. Viac informácií je možné nájsť tu:http://regiojet.sk/novinky/preprava-zdarma.html

 • TLAČIVO - žiadanka

  o uvoľnenie z vyučovania, alebo ospravedlnenie absencie ziadanka(1).xls

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
  Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
 • +421 2 69307703 - kancelária školy
  +421 2 69307715 - vrátnica
  +421 2 69307701 - riaditeľ školy
  +421 2 69307704 - fax

Fotogaléria