Navigácia

Cambridge exams

Cambridge exams

DofE

DofE

Partneri


Sobota 17. 11. 2018

Projekt Erasmus+

Zlepšenie integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami bilingválneho vzdelávania

 

Na našej skole sa čoraz častejšie stretávame so žiakmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Hlavným cieľom projektu je získanie nových kompetencií pri výuke žiakov s týmito potrebami prostredníctvom cezhraničnej výmeny informácií a štúdiom postupov v učebnom procese priamo v Talianskej republike. Realizáciou projektu očakávame prenos týchto informácií a nových kompetencií do vyučovacieho procesu na gymnáziu.

Projekt Erasmus+

Zvyšovanie funkčnej gramotnosti v práci učiteľa s informačnými a komunikačnými technológiami.

Novinky

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BILINGVÁLNEJ SEKCIE

  11. 12. 2018 o 17.00 hod.

  1. Privítanie rodičov a zástupcu Talianskeho veľvyslanectva
  2. Diskusia o možnostiach štúdia na našej škole
  3. Prezentácie študentov :
  • Barborka Ferusová 2E – výmenný pobyt v Olevane Romane
  • Cristina Clementoni 3E – výmenný pobyt v Bologni
  • Ladislav Krechňák 5E a Viliam Sloboda – 5F študijný pobyt v Terame
  • Vladyslav Basaliukov - 5F – návšteva Univerzít vo Forli, študijný pobyt vo Florencii

  4. Možnosť prehliadky školy

 • na pracovnú pozíciu: upratovačka viac

 • AKTIVÁCIA ČIPU - PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO 26 - Obrázok 1

  Každý školský rok je potrebné priložiť stredoškolský Preukaz žiaka ISIC/EURO26 k stredoškolskému terminálu a zaktivovať si platnosť čipu v ňom pre dopravcov. Bez aktívneho čipu na nový školský rok nie je možné dostať žiacku zľavu v doprave. Platnosť čipu je nastavená do 30.6.2018 a do tohto termínu je potrebné si preukaz zaktivovať.

  Aktivácia pre školský rok 2018/2019 prebehne od 1. júna 2018 priložením preukazu k stredoškolskému terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu vloženého v preukaze. Na to, aby mohol byť Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 používaný na zľavy v doprave (MHD, SAD a železnice), je potrebné zaplatiť poplatok viď. https://gymlsba.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=2 a aktualizovať ho na stredoškolskom termináli. Preukaz je potrebné priložiť k terminálu a za 1 – 2 sekundy je preukaz aktualizovaný. Stredoškolský terminál sa nachádza priamo v škole pri zborovni. Pre aktiváciu preukaze je možné použiť aj terminál verejne prístupný. Zoznam nájdete na www. transcard.sk.

 • VLAKY ZDARMA PRE ŠTUDENTOV

  Žiaci, ktori vlastnia Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 si potrebujú najneskor do 31.3.2015 vybaviť registračný preukaz ZSSK, slúži na registráciu. Následne si cestovné lístky na bezplatnú prepravu zakúpia už iba so školou vydaným Preukazom žiaka ISIC/EURO<26 a pri kontrole vo vlaku predložia cestovný listok za 0 € a školou vydaný Preukaz žiaka ISIC/EURO<26.

  Prepravca RegioJet (trasa Bratislava-Dunajská Streda-Komárno) bude taktiež prepravovať žiakov zdarma – je potrebné si vybaviť na ZSSK registračný preukaz zdarma a potom sa vo vlaku preukazovať už iba s Preukazom žiaka ISIC/EURO<26 s vyznačenou platnosťou a cestovným lístkom za 0 Eur. Viac informácií je možné nájsť tu:http://regiojet.sk/novinky/preprava-zdarma.html

 • TLAČIVO - žiadanka

  o uvoľnenie z vyučovania, alebo ospravedlnenie absencie ziadanka(1).xls

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
  Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
 • +421 2 69307703 - kancelária školy
  +421 2 69307715 - vrátnica
  +421 2 69307701 - riaditeľ školy
  +421 2 69307704 - fax

Fotogaléria