• Novinky

    • Oznam
     • Oznam

     • V období od 25. 7. 2022 do 5. 8. 2022 bude škola zatvorená z dôvodu čerpania celoškolskej dovolenky.

      Úradné hodiny počas letných prázdnin:

      Streda: 8.30 - 11.30 hod.

      Poznámka pre žiakov: Potvrdenie o návšteve školy mimo úradných hodín si viete stiahnuť po prihlásení sa na EduPage stránku.

      Vedenie školy

    • Organizácia vyučovania - posledný týždeň
     • Organizácia vyučovania - posledný týždeň

     • Oznamujeme Vám, že v dňoch od 27. júna 2022 do 29. júna 2022 bude prebiehať vyučovanie podľa platného rozvrhu alebo formou náhradných aktivít. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 30 minút.

      1. hodina     7:30 -  8:00

      2. hodina     8:05 -  8:35

      3. hodina     8:40 -  9:10

      4. hodina     9:20 -  9:50

      5. hodina    10:00 - 10:30

      6. hodina    10:35 - 11:05

      7. hodina    11:10 - 11:40

      Dňa 30. júna 2022 budú prebiehať triednické hodiny (trvanie 1,5 hodiny), na ktorých sa zhodnotí školský rok a odovzdajú sa koncoročné vysvedčenia.

      Ak počas týchto dní nebudete mať záujem o obedy v školskej jedálni, nezabudnite sa odhlásiť!

       

    • Orientačný beh
     • Orientačný beh

     • Budúci šk. rok 2022/2023 ponúkame krúžok orientačného behu. Viac informácii u p. uč. Lenky Praženkovej, kabinet č.203. Neváhajte sa prihlásiť :-)

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Milí študenti GLS, 

      V rámci už rozbehnutého projektu „Ekologickej učebne –ÁTRIUM 2“ si Vás dovoľujeme vyzvať k ďalšej aktivite – ZBER PAPIERA. 

      Zber papiera sa uskutoční od 13. júna 2022 do 17. júna 2022. Zbierať budeme len kancelársky papier, noviny a časopisy

      Prosíme všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do zberu papiera,  aby zviazaný balík, ktorý prinesú do školy odovzdali do priestoru vpravo medzi vrátnicou a vchodom do budovy

      Veríme, že všetkým  Vám záleží na našej spoločnej budúcnosti v oblasti ekológie a prispejete svojím aktívnym vkladom zapojenia sa do tejto aktivity. 

      Vopred Vám všetkým ďakujeme za každý „list“ odovzdaného papiera. 

                                                                

                                                               Vedenie  a všetci zamestnanci školy 

    • Koľko lásky...kvety
     • Koľko lásky...kvety

     • Naša škola v máji  zareagovala na výzvu "Láska kvitne v každom veku, (kolkolasky.sk/kvety)". 

      Primáni vyrobili nádherné papierové kvety, ktoré sme spolu s kyticou ruží zo školskej záhrady odniesli do zariadenia pre seniorov Hestia v Dúbravke. Radosť bola na obidvoch stranách, pri tvorbe na GLS aj v Hestii.

    • Jugend debattiert – semifinále a finále
     • Jugend debattiert – semifinále a finále

     • Naše dve víťazky regionálneho kola súťaže „Jugend debattiert“ Sofia MišíkováMichaela Tokárová (Septima B) boli od 12. do 16. mája v Drážďanoch, kde prebehla príprava na celoštátne semifinále a finále tejto súťaže.

      Do Drážďan cestovali ôsmi výhercovia z každej z piatich zúčastnených krajín – Slovenska, Česka, Poľska, Bulharska a Maďarska. Intenzívny program zahŕňal semináre s bývalými účastníkmi medzinárodných kôl, cvičné debaty, rétorické cvičenia, ale aj plavbu po rieke Labe a prehliadku mesta.

      Všetko, čo sa dievčatá naučili, zúročili 2.6. na semifinálovom kole súťaže, ktoré prebehlo v priestoroch Goetheho inšitútu. Téma debaty znela: „Malo by Slovensko zaviesť hornú hranicu nájomného v bytoch a domoch?“ Dievčatám sa v debatách darilo a obe postúpili do finále. Do finále postúpili 4 žiaci:

      Dávid Dzimko - Bilingválne gymnázium Poprad,

      Michaela Tokárová - Gymnázium L. Sáru Bratislava

      Sofia Mišíková - Gymnázium L. Sáru Bratislava

      Petra Kvaková - Bilingválne gymnázium Poprad.

       

      V predvečer finále si účastníci a organizátori užili vyhľaď z terasy v rezidencii veľvyslankyne Spolkovej republiky Nemecko Barbary Wolfovej, ktorá ich pozvala na recepciu.

       

      „Mal by slovenský štát prísnejšie kontrolovať sociálne siete?"“ - bola téma debaty v slovenskom národnom finále medzinárodnej súťaže Mládež diskutuje, na ktorej 

      sme sa stretli 3.6. v  priestoroch Pistoriho Paláca. Všetci štyria finalisti preukázali schopnosť diskutovať, argumentovať, ale i počúvať druhú stranu a vedieť oceniť i jej názor.

       

      Gratulujeme víťazkám, ktorými sa stali práve žiačky našej školy Michaela Tokárová a Sofia Mišíková a budú Slovensko reprezentovať na medzinárodnom finále v Budapešti začiatkom septembra.

    • Konzultačné rodičovské združenie
     • Konzultačné rodičovské združenie

     • Vážení zákonní zástupcovia,

      dovoľujeme si pripomenúť vám, že dňa 6. júna 2022 v čase od 17:00 do 18:00 bude prebiehať konzultačné rodičovské združenie.

    • Výsledky prijímacieho konania
     • Výsledky prijímacieho konania

     • Zverejnili sme pre Vás výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka jednotlivých typov štúdia:

       

      Výsledky pre osemročné šúdium nájdete TU.

      Výsledky pre štvorročné štúdium nájdete TU.

      Výsledky pre päťročné bilingválne štúdium TU.

    • Hurá do záhrady
     • Hurá do záhrady

     • HURÁ! Už vieme, kedy RTVS odvysiela program Hurá do záhrady o budovaní našej Živej učebne alias Komunitnej záhrady. Nezabudnite a pozerajte kanál STV1 v nedeľu 15. mája 2022 o 17:40 hod. Pripájame zopár fotiek z prípravných prác.

    • Girl´s day 2022
     • Girl´s day 2022

     • 28.04.2022 prebehol 9. ročník Girl’s day – pravidelnej oslavy Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT

      Z GLS si program užilo150 registrovaných študentiek z tried: KvA, KvB, SxA, SxB, SpA, SpB, 1A, 2A, 3A, 2E, 2F, 3E

      Tešíme sa na ďalší ročník!

      PK Informatiky

    • Úspech našej žiačky
     • Úspech našej žiačky

     • Žiačka Sofia Ontkovičová z triedy Oktáva A vyhrala celoštátne kolo olympiády z francúzskeho jazyka v bilingválnej kategórii 2C.

      Gratulujeme, tešíme sa z jej úspechu.

       

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Vážení rodičia a žiaci,

      28. apríla (štvrtok) sa koná Deň narcisov.  Ak sa rozhodnete prispieť na podporu tejto zbierky, účelom ktorej je získať zdroje na celoročnú adresnú pomoc onkologickým pacientom v rôznych formách, ale tiež na edukácii verejnosti - predovšetkým mladej generácie - smerom k prevencii, Liga proti rakovine naším prostredníctvom tlmočí svoje veľké poďakovanie. Narcis je symbolom podpory a spolupatričnosti už 26 rokov. Príspevok do zbierky je dobrovoľný, v ľubovoľnej sume, žiaci môžu prispieť a zobrať si kvietok. Ďakujeme.

      Do 6.5. je možné podporiť zbierku zaslaním SMS na 848 v hodnote 3,- Eurá.

    • Zmena spôsobu vyučovania počas prijímacích skúšok
     • Zmena spôsobu vyučovania počas prijímacích skúšok

     • V dňoch 2.až 4. mája a 9. až 11. mája prebehnú na našej škole prijímacie skúšky do všetkých typov štúdia.

      Počas týchto dní bude vyučovanie zredukované a bude prebiehať dištančnou formou - online. Prosíme žiakov, aby sledovali triednu knihu a pripájali sa na vyučovacie hodiny.

      Ďakujeme.

    • 2 % z dane za rok 2021
     • 2 % z dane za rok 2021

     • Aj tento rok budeme radi, ak svoje 2% venujete našej škole, pomôžete jej stať sa ešte lepšou.

      Ďakujeme!

      Bližšie informácie nájdete TU.

    • Súťaž: "Dajme veciam druhý život"
     • Súťaž: "Dajme veciam druhý život"

     • Vdýchnite bežným veciam druhý život!

      Plastové tašky, fľaše, pančuchy, potraviny, oblečenie, vešiaky… toto všetko sa akosi stalo vecami na jedno použitie. Je škoda, že veľa vecí si kúpime, využijeme na 50% a vyhodíme. Existuje množstvo skvelých tipov a nápadov na recyklovanie a na opätovné využitie bežných vecí z domácnosti. Ak si aj ty dostatočne tvorivý, šikovný a dokážeš čarovať z „odpadu“, skús sa prihlásiť do našej celoškolskej súťaže, ktorá je venovaná Dňu Zeme.

      KTO? - zapojiť sa môžeš ako jednotlivec alebo skupinka

      KDE? - prihlásiť sa môžeš v kabinete biológie č. 203

      ČO? - fotografie alebo originály svojich výtvorov môžete nosiť do 28.4.2022

      KEDY? - Vyhodnotenie a ocenenie víťazov súťaže bude 29.4.2022

    • Živá učebňa
     • Živá učebňa

     • Dňa 25. apríla 2022 sa konečne uskutoční rekonštrukcia Átria 2 v spolupráci so štábom RTVS - relácia Hurá do záhrady. Na projekte realizácie budú participovať aj žiaci tried Kvinta A a Kvinta B, ktorí si splnia cieľ dobrovoľníctva v projekte DofE. Žiaci triedy Tercia A ako tvorivý tím.

      Upravené átrium budeme využívať ako živú učebňu pre hodiny biológie, cudzích jazykov, voľnočasových a triednych aktivít... V budúcnosti bude našou komunitnou záhradou

      Sériu fotiek a videí uverejníme čoskoro.